เที่ยวหัวหินกับที่ทำงานครั้งแรก

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< Bankruptลาป่วย >>

Posted on Tue 21 Aug 2012 20:58

 

reunion again I
มากมายหลายสิ่ง
โหมดทำงานทำการ
สติไม่ตื่นตามตัว
ลาป่วย
เที่ยวหัวหินกับที่ทำงานครั้งแรก
Bankrupt
Action
change
sometime with someone
Lazy

 


83585
moonstone   
Tue 21 Aug 2012 21:02 [1]