เดินทางมาไกล

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< || - - @@ เที่ยวเล่นแพลนเที่ยว >>

Posted on Sat 10 Mar 2012 0:38

 

จับจอง
ปาร์ตี้หมูย่าง
สามวันมานี้
ต้นสัปดาห์
แพลนเที่ยว
เดินทางมาไกล
|| - - @@ เที่ยวเล่น
|| - - @@ ปีห้าแล้ว
|| - - @@ กลับมาแล้ว
|| - - @@ แม่วาง
|| - - @@ แอ่ว CM