|| - - @@ แปะๆ

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< || - - @@ เกินครึ่งทาง|| - - @@ ย้อนแบบเบาๆ >>

Posted on Sun 28 Jun 2009 23:36

 

|| - - @@ ฟุ้งเล็กๆ
|| - - @@ HBD+party
|| - - @@ ประทับใจ
|| - - @@ ปฏิบัติการครั้งที่สอง
|| - - @@ ย้อนแบบเบาๆ
|| - - @@ แปะๆ
|| - - @@ เกินครึ่งทาง
|| - - @@ โค้งสุดท้าย
|| - - @@ เข้าโค้ง
|| - - @@ เป้ซ้อมรับปริญญา
|| - - @@ ไม่อยู่นิ่ง

 


บอก ให้ รอ ก้อ จา รอ :P

สำ เร็จ ด้วย ดี
โล่ง....เลย ชิ มิ

^^
onewae   
Mon 29 Jun 2009 14:12 [1]